KLUBBEN / HÅNDBOK
Håndboken er gyldig for ett år av gangen.

Håndboken ble diskutert og godkjent av styret for resten av dette Rotary året på styremøtet 10. oktober.

 Håndboken er nå lagt ut på nettsiden etter styremøtet med en presisering at den er underordnet Vedtektene i klubben.

 Håndboken er først og fremst et «styringsdokument» for styret, men gir også mye god informasjon til alle medlemmene om hvordan klubben drives

Håndboken kan du se her.Møteinformasjon

Møtested: Asker Museum, Kafé Gunhild
Adresse: Otto Valstadsvei 19
Postnummer: 1395
Sted: Hvalstad
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 18:15:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Kafé Gunhild

Kalender

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS