KLUBBEN / MEDLEMMER
Thorstein Abrahamsen
Eirik Ambjørnsen
Knut Aspenberg
Øystein Bjørge
Erik Blekeli
Carl Arne Carlsen
Mette S. Brændshøi Digerud
Egil A. Egebakken
Oddvar Fiskeseth
Gunnar Gilså
Christen Mellbye Gjesdahl
Knut Gjesdal
Fridthjov Haavardsson
Halvor Haneborg
Herman Heibek
Kjell Jacobsen
Carl-Edward Joys
Ellen Kristine Strand Juvet
Geir Lysfjord
Rune Løw
Ulf Klerck Nilssen
August Nilssen
Ola Olsby
Unn Orstein
Henrik Prøsch
Hans Riddervold
Tom Ruud
Inger Raagholt
Frode Sandvik
Georg Scheel
Einar Sem-Jacobsen
Helge Semb
Sverre Skogrand
Tove Solemdal
Bjørn J Solheim
Kjell Storløkken
Svein Svarstad
Unni Sørlie
Trond Tangen
Jon Vea
Nina Wahl
Heidi Waage
Johan Aalerud
Ola Aanonsen


Møteinformasjon

Møtested: Asker Museum, Kafé Gunhild
Adresse: Otto Valstadsvei 19
Postnummer: 1395
Sted: Hvalstad
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 18:15
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Kafé Gunhild

Kalender


Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...