UNGDOMSARBEIDE

Nesbru Rotary Klubbb  har tre hovedaktiviteter rettet mot ungdom

RYLA  

Rotary Youth leadership Award , RYLA er et lederseminar for ungdom fra 18 til 30  år. Seminaret arrangeres normalt en helg  i slutten av  mars hvert år. Arrangør i 2015 0g 2016 er Oslo Rotary Klubb. Årets seminar ble avholdt på Thon Hotell Opera, Oslo og omhandlet selvledelse og sosialt entreprenørskap.

Målsetningen med RYLA er å gi "morgendagens næringsliv" impulser og ideer til godt lederskap.                                                                                 

For nærmere informasjon kontakt ......

Georgia Rotary student Program,GRSP.

Rotarianere i staten Georgia, USA har etablert et program som hvert år innvilger ettårige stipend til studenter mellom 18 og 24 år for å studere ved College eller Universitet i staten Georgia. De tar i mot ca. 90 studenter i alt fra hele verden utenom US

Søkeren utvelges/godkjennes av Nesbru Rotary Klubb etter anbefaling fra ledelsen ved Nesbru Videregående Skole.

 

Nesbru Vidregående skole. 

Klubben har et omfattende samarbeide med Nesbru Videregående Skole. Samarbeidet omfatter organisering av Yrkesmesse med mange utstillere hver høst, deltagelse på internasjonal dag, deltagelse  på Global Dignity mm.Møteinformasjon

Møtested: Asker Museum, Kafé Gunhild
Adresse: Otto Valstadsvei 19
Postnummer: 1395
Sted: Hvalstad
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 18:15:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Kafé Gunhild

Kalender

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS