HVORFOR ROTARY / YRKESKODEKS FOR ROTARIANERE

Som Rotarianer og yrkesutøver forventes det av meg at:

  1. Jeg ser mitt yrke som en mulighet til å gagne andre.
  2. Jeg er trofast mot de etiske retningslinjer for mitt yrke, mitt lands lover og de moralske normer i samfunnet.
  3. Jeg gjør alt for å holde mitt yrke i ære og fremme mitt yrkes høyeste etiske standard.
  4. Jeg er rettferdig overfor min arbeidsgiver, mine arbeidskolleger, forretningspartnere, konkurrenter, kunder, almenheten og alle jeg har yrkesmessig forbindelse med.
  5. Jeg erkjenner at alt nyttig arbeid har sin verdi.
  6. Jeg bruker mine yrkeskunnskaper og min erfaring til å skape muligheter for unge mennesker.
  7. Jeg lindrer andres nød og forbedrer livskvliteten for mine medmennesker
  8. Jeg gir allmenheten korrekte og sannferdige opplysninger om mitt arbeid og min yrkesvirksomhet
  9. Jeg hverken ber om eller gir fordeler til en rotarianer som jeg ikke ville gitt til andre i yrkesmessig sammenheng.


Møteinformasjon

Møtested: Asker Museum, Kafé Gunhild
Adresse: Otto Valstadsvei 19
Postnummer: 1395
Sted: Hvalstad
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 18:15
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Kafé Gunhild

Kalender


Møtearkiv fra
før August 2022rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...