UNGDOMSARBEIDE / NESBRU VIDERGÅENDE SKOLE


NESBRU VIDREGÅENDE SKOLE.  

Klubben har et etter hvert fått et omfattende samarbeide med Nesbru Videregående Skole. 


Karrieredagen/Yrkesmessen
Skolen arrangerer i november hvert år en karrieredag (yrkesmesse) for avgangsklassene. Der blir ulike representanter fra ulike yrker/profesjoner og utdanningsinstitusjoner invitert til å møte elevene. Hensikten er at elevene skal få et bedre grunnlag til å vurdere sin videre utdannelse og yrkesvalg. I 2018 deltok 14 utdanningsinstitusjoner og 37 yrkeskategorier.

Dette arrangementet er derfor stort og omfattende og vi bidrar med å hente inn representanter fra de ulike yrkene og utdanningsinstitusjonene. Takket være klubbens store nettverk er vi godt posisjonert i denne sammenheng. Ellers stiller vi med folk som hjelper til med det rent praktiske i avviklingen av arrangementet.

Ungdomsbedrift
I forbindelse med det årlige arbeid med Ungdomsbedrift /Ungt Entreprenørskap deltar vi som mentorer eller jurymedlemmer.

Eksamensvakter
Vi har i de siste årene dekket skolens behov for eksterne vakter i forbindelse med avviklingen av eksamen på vårparten.

 


Møteinformasjon

Møtested: Asker Museum, Kafé Gunhild
Adresse: Otto Valstadsvei 19
Postnummer: 1395
Sted: Hvalstad
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 18:15
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Kafé Gunhild

Kalender


Møtearkiv fra
før August 2022rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...